سه ره ..اخوان ثالث

 

سه ره پیداست

نوشته بر سر هریک به سنگ اندر

حدیثی که نمی خوانی برآن دیگر

نخستین راه ‌، راه نوش و راحت و شادی

به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی

دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام

اگر سر برکنی غوغا و گر دم در کشی آرام

سه دیگر راه بی برگشت، بی فرجام

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بدآهنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم

ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

نوشته شده توسط زهره در 10:1 |  لینک ثابت   •